OEM Service

การรับผลิตแบบ OEM Service (Origianl Equipment Manufacturer )


OEM คืออะไร และต้องทำอย่างไร...

     OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้การผลิตของเรารวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย มักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง และโรงงานที่ไม่มีความชำนาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์OEM กับ iHerb Laboratory

     ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ จึงพร้อมช่วยเหลือลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยกำหนดให้ลูกค้ามีการผลิตในปริมาณที่น้อย ใช้เงินลงทุนต่ำ มีความเสียงต่ำ เพื่อสามารถทดลองตลาด ก่อนนำไปสู่การผลิตจำนวนมากเมื่อธุรกิจ ประสบผลสำเร็จ

     ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ มีความพร้อมในด้านการผลิต การพัฒนา การออกแบบ และบริการให้คำปรึกษาโดยครอบคลุมตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากล

       ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ ไม่เพียงแต่ รับผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง ในรูป แบบ OEM เท่านั้น แต่ทาง โรงงานรับผลิตอาหารเสริม iHerb Laboratory ยังได้รองรับการผลิตแบบ ODM อีกด้วย

       ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer หมายถึงการผลิตของโรงงานที่มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง และเอาสินค้าเหล่านั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าอีกทีหนึ่ง มักจะเป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์ ซึ่งดีไซน์เหล่านี้จะเป็น Exclusive หรือ non exclusive ก็ได้ธุรกิจ จะประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

       ธุรกิจอาหารเสริมจะประสบผลสำเร็จได้ ต้องสร้างฐานลูกค้าที่จงรักภักดีในตัวสินค้า และซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึงสินค้านั้นต้องมีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม จึงสามารถสร้างฐานลูกค้าได้จำนวนมาก การผลิตสินค้าคุณภาพต่ำ ราคาต่ำอาจขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่าย แต่ถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพ เมื่อใช้แล้ว ไม่ได้ผลตามที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็จะไม่กลับมาซื้อสินค้านั้นอีกเลย ทำให้สินค้านั้นมีอายุในตลาดช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปจากตลาด

       ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ ตระหนักดีในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการผลิตและขายสินค้า จึงสามารถให้คำแนะนำด้านการตลาดต่างๆได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ส่วนสินค้าที่ทางบริษัทฯผลิต จะเน้นวัตถุดิบจากแหล่งที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ ผู้ใช้ใช้แล้วเห็นผลจริง อีกทั้งราคายังต้องแข่งขันได้ในตลาด และสามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างจากท้องตลาด