February 25, 2016
พร้อมมอบสิทธิ โรงงาน ให้กับผู้ประกอบการ

Problem To Business

  Problem To Business                          ปัญหา สู่ ธุรกิจ เมื่อใดที่มีปัญหา ถ้าไม่แก้ไข มันก็จะเหมือนไฟลามทุ่ง ปัญหาเยอะขึ้น