มาตรฐานโรงงาน

มาตรฐานโรงงานรับผลิต ไอเฮิร์บ แล็บ

มาตรฐานโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง iHerb Laboratory

     มาตรฐานโรงงานรับผลิต อาหารเสริม และการบวนการผลิต เราคำนึง ถึง มาตรฐานโรงงาน ที่ได้รับ มาตรฐานสากล ดังนั้นแล้ว การสร้างระบบโรงงาน และ การสร้างประบวนการทำงานของบุคลากรนั้น ต้องสร้างขึ้นมา เพื่อรองรับมาตรฐานอื่นๆ นั้นคือ มาตรฐานสากล     มาตรฐานสากล คือการบริหารทั้งเครื่องจักร และบุคลากรในการทำงาน เราจึงต้องเน้นในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้มั่นใจว่า เมื่อผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลออกแล้ว สินค้า สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และมั่นใจมากขึ้นด้วย เพราะโดยปกติแล้วนั้น โรงงานแต่ละที่ จะต้องได้รับมาตรฐาน GMP อยู่แล้ว แต่เพื่อความ เป็นสากลมากขึ้น เราจึงต้องให้ได้ มากกว่า การเป็นโรงงาน มาตรฐานแค่ในประเทศ เราจึงต้อง ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และในระดับสากล จึงทำให้เกิด การสร้างโรงงานใหม่ขึ้นมา เพื่อรอบรับการทำงาน ในหลากหลายรูปแบบ และ การทำงาน ที่ได้รับ มาตรฐาน ระดับสากล เปี่ยมด้วย ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ ในการผลิตสินค้า อาหารเสริม โดยใช้วิธี และเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ ทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นที่ยอมรับว่า เรามีทั้ง กรรมวิธีในการผลิต สินค้า ที่ดีและทันสมัย ถูกต้อง ตามมาตรฐาน GMP ได้มาตรฐาน การผลิต เครื่องสำอาง ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิต เครื่องสำอาง ของกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอาง ตาม มาตรฐานสากล ให้บริการตรวจวิเคาระห์ ด้วยเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจ รับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป มีห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ทางด้าน กายภาพ เคมี และ ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อรองรับคุณภาพ สินค้าก่อนว่างจำหน่าย ถึง ผู้บริโภค